FAQ

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z adwokatem?

To zależy od rodzaju sprawy, dlatego prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie.

Jak przygotować się na konsultację prawną?

Wskazane jest spokojne przemyślenie całej sprawy przed spotkaniem i przypomnienie sobie wszystkich okoliczności z nią związanych. Dobrym pomysłem jest przygotowanie krótkiego opisu stanu faktycznego lub pisemnego wyszczególnienia najważniejszych kwestii.

Jakie jest wynagrodzenie adwokata za reprezentację przed Sądem lub innym organem?

Informacje na temat stawek wynagrodzenia adwokackiego i metod ich obliczania mogą być podane wyłącznie na życzenie Klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego Klienta. Wynagrodzenie adwokata ustalane jest zawsze indywidualnie podczas rozmowy z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata oraz charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, a także między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, kosztów dojazdu oraz wartości przedmiotu sprawy.

Czy jest możliwość płatności kartą bankową?

Tak. Kancelaria przyjmuje płatności gotówką i bezgotówkowo kartą bankową lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Kancelarii przed umówioną konsultacją. Dla podmiotów gospodarczych istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Czy można umówić się na spotkanie poza wyznaczonymi godzinami pracy w Kancelarii?

Tak. Każdy Klient Kancelarii traktowany jest indywidualnie, w związku z czym istnieje możliwość wyznaczenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii. Spotkanie w godzinach wieczornych oraz wczesnoporannych, a także w weekend jest dodatkowo płatne.

Czy Kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe, w tym opłaty sądowe, należności sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez Klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia w imieniu Klienta wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części. Istnieje także możliwość, by Klient powierzył adwokatowi środki pieniężne w celu dokonania stosownych opłat sądowych oraz wydatków w imieniu i na rzecz Klienta.

Czy w razie powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy mogę mieć pewność, że pełnomocnik/obrońca będzie brał udział we wszystkich rozprawach?

Tak. Regułą jest osobisty udział adwokata w każdej rozprawie. W przypadkach szczególnych (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest wyznaczenie zastępcy adwokata – innego adwokata, radcy prawnego lub aplikanta. W takim przypadku zostaną Państwo o tym uprzedzeni, a zastępca będzie zaznajomiony z Państwa sprawą, dzięki czemu Państwa interesy będą właściwie chronione.

Czy możliwe jest uzyskanie porady prawnej przez telefon lub innego środka porozumiewania się na odległość (np. komunikatora internetowego)?

Tak. Jeżeli charakter problemu prawnego to umożliwia, to istnieje możliwość otrzymania porady przez telefon lub środka porozumiewania się na odległość (porada online).

Czy informacje, które przekazuję adwokatowi są bezpieczne?

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i aplikanci, zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może ich jedynie sąd. Pełną poufnością objęte są zarówno informacje przekazywane przez Klienta w formie ustnej, jak również dostarczane do biura Kancelarii dokumenty.

Czy mogę powierzyć sprawę adwokatowi, gdy przebywam zagranicą?

Tak, jest możliwość powierzenia sprawy, gdy Klient przebywa zagranicą.