Prawo karne Legnica

Jako adwokat z doświadczeniem zawodowym specjalizuję się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego. W ramach świadczonych usług udzielam profesjonalnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwami i oskarżonym o popełnienie przestępstw. Towarzyszę klientom na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Występuję w roli ich obrońcy i pełnomocnika w toczącym się postępowaniu karnym. Ofertę pomocy prawnej kieruję przede wszystkim do mieszkańców Legnicy i okolic oraz całego Dolnego Śląska.

 

W zakresie moich kompetencji mieści się w szczególności:

 

  • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
  • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz obwinionych i oskarżonych przed sądami wszystkich instancji;
  • przygotowywanie wniosków i pism procesowych (m.in. wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o odroczenie bądź przerwę w wykonywaniu kary, wniosków o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – opaski elektronicznej);
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w toku postępowania w trakcie rozprawy.

 

Prawo karne jest rozległą dziedziną, w której na bieżąco dokonuje się modyfikacji różnych przepisów. Dlatego systematycznie uzupełniam swoją wiedzę z tego zakresu. Znajomość obowiązujących aktualnie regulacji oraz orzecznictwa sądowego wydawanego w tych sprawach umożliwia mi obranie właściwej strategii postępowania i linii obrony.