Prawo karne Legnica

Jako adwokat z doświadczeniem zawodowym specjalizuję się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego. W ramach świadczonych usług udzielam profesjonalnych porad osobom pokrzywdzonym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Towarzyszę klientom na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego. Występuję w roli ich obrońcy i pełnomocnika w toczącym się procesie. Ofertę pomocy prawnej kieruję przede wszystkim do mieszkańców Legnicy i okolic.

 

W zakresie moich kompetencji mieści się w szczególności:

 

  • obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji;
  • przygotowywanie wniosków i pism procesowych (m.in. skarg i zażaleń, apelacji od wydanego wyroku, wniosków dokumentów wnioskujących o odroczenie bądź przerwę w wykonywaniu kary albo o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie orzeczenie dozoru elektronicznego);
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w toku postępowania trakcie rozprawy.

 

Prawo karne jest rozległą dziedziną, w której na bieżąco dokonuje się modyfikacji różnych przepisów. Dlatego systematycznie uzupełniam swoją wiedzę z tego zakresu. Znajomość obowiązujących aktualnie regulacji oraz orzecznictwa sądowego wydawanego w sprawach umożliwia mi obranie właściwej strategii postępowania w danym przypadku.