Usługi

Zawsze chętnie, z pasją, ze zrozumieniem oraz z pełnym profesjonalizmem pomagam Klientom. Świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zapewniając kompleksową obsługę prawną. Zakres usług Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, pozasądowe i polubowne rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, reprezentację przed Sądami i organami administracji publicznej, a także obsługę prawną przedsiębiorców, spółek, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Adwokat Legnica – co mogę dla Ciebie zrobić?

 

Możesz zwrócić się do mnie w następujących kwestiach:

 

  1. Porady prawne – istotne jest dla mnie wyjaśnienie Klientowi znaczenia powstałego problemu lub sporu oraz zaprezentowanie możliwych rozwiązań, szans, zagrożeń i skutków.
  2. Pozasądowe i polubowne rozstrzyganie sporów – warto zwrócić się do adwokata o pomoc prawną jeszcze przed powstaniem sporu sądowego. Adwokat może uregulować Twoje prawa w umowie w taki sposób, aby uniknąć procesu sądowego.
  3. Prowadzenie spraw sądowych i reprezentacja przed Sądami i organami administracji publicznej – oferuję swoje usługi w zakresie reprezentowania Klienta przed Sądem cywilnym, spadkowym, gospodarczym, rodzinnym, karnym, pracy w Legnicy i w pozostałych miastach województwa dolnośląskiego. W ramach prowadzenia sprawy przygotuję wszelkie niezbędne pisma na całym etapie postępowania (pozwy, wnioski, apelacje, pisma przygotowawcze, odpowiedzi, sprzeciwy, wnioski dowodowe, zarzuty, zażalenia, skargi, odwołania) i skompletuję dokumenty oraz dowody. Z kolei w ramach reprezentacji przed Sądem będę w Twoim imieniu wyrażała stanowisko przed Sadem, zadawała pytania świadkom i innym uczestnikom postępowania oraz Twojemu przeciwnikowi. Zapewnię Ci wsparcie na każdym etapie postępowania, wyjaśniając wszystkie wątpliwości i kwestie.
  4. Obsługa prawna przedsiębiorców, spółek, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych – oferuję kompleksową obsługę prawną, w ramach której przygotuję opinie prawne oraz wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalnością danego podmiotu (projekty umów, statusów, regulaminów, uchwał, protokołów itp.).

 

Prawo rodzinne

 

Prawo karne

 

Prawo spadkowe
 
Prawo cywilne
 
Obsługa prawna przedsiębiorców
 
Prawo budowlane i nieruchomości
 
Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych